ÖsszefoglalóTámogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012

Kedvezményezett:  Dalmand Község Önkormányzata

Projekt átfogó célja:

  • A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő             megsegítése.
  • A ” Nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (eszköz- és felszerelési jegyzék)             szereplő, kötelező helységek kialakítása, felújítása és eszközbeszerzés a minőségi nevelés      feltételeinek megteremtése érdekében.
  • A település megjelenésében központi szerepet betöltő Óvoda épületének felújítása, településkép javítása.
  • Az Óvoda udvarának fejlesztése, játékeszközök telepítése.
  • Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.
  • Az Óvoda eszközállományának fejlesztése.
  • A gyerekek képesség fejlesztését, speciális feladatok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzése.
  • Energiahatékonyság növelése.

 

Megvalósításra kerülő tevékenységek:

A fejlesztés során bővítés, felújítás és játszóudvar fejlesztése valósul meg. Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.

 

Eszközbeszerzés:

A fejlesztés során óvodai eszközök, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére is sor kerül. Több felszerelés hiányzik, a meglévők elavultak. A 2014.07.31-i ellenőrzés során megállapították az udvari játékok teljes elavultságát, az udvari játékok az Európai Uniós szabályoknak jelenleg nem felelnek meg.

 

Energiahatékonyság:

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, támogatással megvalósuló beruházás jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadásokat. A beruházással a költségek éves szinten 70,9%-al csökkenthetőek

Munkahelymegtartást és /vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztés: Az óvodai szolgáltatás fenntartója Dalmand Község Önkormányzata. Az önkormányzat alkalmazásában áll az 1 fő óvónő és a 2 fő dajka. A projekt hozzájárul a 3 fő megtartásához.

 

Projekt kezdete: 2017.08.01.

Projekt tervezett vége: 2018.10.31.

Támogatás összege: 100.000.000 Ft.