KÖZJEGYZŐI HIRDETMÉNYEK

Illés János Illés János Dalmand

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Dalmand partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök módosításáról („Tamási-Dombóvár kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz.: 1721)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításával összefüggésben.

Elkészült Dalmand község településszerkezeti tervének módosítás tervezete a „Tamási-Dombóvár kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz.: 1721)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításával összefüggésben.

A tervet és a mellékleteket jelen felhíváshoz csatoljuk.

A tervek véleményezésére papír alapon és elektronikus úton biztosítunk lehetőséget, melyet
2024. február 15-ig a dalmand7211@gmail.com e-mail címre küldheti el, vagy juttathatja el a 7211 Dalmand, Hősök tere 5. szám alatti címen található Községházára.

További részletek az alábbi tájékoztatóban találhatóak.

Tájékoztató
a „Tamási-Dombóvár kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz.: 1721)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításával összefüggően Dalmand község településszerkezeti terve módosításának partnerségi egyeztetéséről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rend.) hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Dalmand Önkormányzata megindította Dalmand község településszerkezeti tervéről szóló 45/2002. (XII. 9.) (a továbbiakban: TSZT 2002) módosítását.

A TSZT 2002. módosításának egyeztetése a Korm. rend. 68. §-ában meghatározott egyszerűsített eljárás szerint történik.
Dalmand Község Önkormányzata a településrendezési eszköz módosításának nyilvánosságát a 9/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le. A rendelet a https://or.njt.hu/eli/v01/415695/r/2017/9 elérhetőségen és a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatalban (7211 Dalmand, Hősök tere 5.) tekinthető meg.
A terv és mellékletei itt érhető érhetők el:

2. számú melléklet Foepiteszi feljegyzes

1. számú melléklet Dalmand településfejlesztési határozat

4. számú melléklet Szerkezeti terv leírása egységes szerkezetben

5. számú melléklet Dalmand települészerkezeti terve egységes szerkezetben

Az elkészült tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani az alábbi adatlapon lehetséges:
2024. február 15-ig:
• elektronikusan a dalmand7211@gmail.com e-mail címre,
• írásban Dalmand Község Önkormányzatának címezve (7211 Dalmand, Hősök tere 5.),
• személyesen a polgármesternél (7211 Dalmand, Hősök tere 5.).

adatlap: 2. melléklet

Kocsola partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök módosításáról („Tamási-Dombóvár kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz.: 1721)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításával összefüggésben.

Elkészült Kocsola község településszerkezeti tervének módosítás tervezete a „Tamási-Dombóvár kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz.: 1721)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításával összefüggésben.

A tervet és a mellékleteket jelen felhíváshoz csatoljuk.

A tervek véleményezésére papír alapon és elektronikus úton biztosítunk lehetőséget, melyet
2024. február 15-ig a kocsola1@gmail.com email címre küldheti el, vagy juttathatja el a 7212 Kocsola, Kossuth utca 59. szám alatti címen található Községházára.

További részletek az alábbi tájékoztatóban találhatóak.

Tájékoztató
a „Tamási-Dombóvár kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz.: 1721)” nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításával összefüggően Kocsola község településszerkezeti terve módosításának partnerségi egyeztetéséről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rend.) hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Kocsola Község Önkormányzata megindította Kocsola község településszerkezeti tervéről szóló 43/2002 (X. 16.) (a továbbiakban: TSZT 2002) módosítását.

A TSZT 2002. módosításának egyeztetése a Korm. rend. 68. §-ában meghatározott egyszerűsített eljárás szerint történik.
Kocsola Község Önkormányzata a településrendezési eszköz módosításának nyilvánosságát a 10/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le. A rendelet a https://or.njt.hu/eli/v01/415738/r/2017/10 elérhetőségen és a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kocsolai Kirendeltségén (7212 Kocsola, Kossuth u. 59.) tekinthető meg.

A terv és mellékletei itt érhető érhetők el:

1. számú melléklet_Kocsola településfejlesztési döntés

2. számú melléklet Foepiteszi feljegyzes Kocsola

4. számú melléklet_Településszerkezeti terv leírása egységes szerkeetben

5. számú melléklet_Kocsola településserkezeti tervének II számú módosítása egységes szerkezetben

Az elkészült tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani az alábbi adatlapon lehetséges:
2024. február 15-ig:
• elektronikusan a kocsola1@gmail.com e-mail címre,
• írásban Kocsola Község Önkormányzatának címezve (7212 Kocsola, Kossuth u. 59.),
• személyesen a polgármesternél (7212 Kocsola, Kossuth u. 59.).

adatlap: 2. melléklet Kocsola