Sajtóközlemény

A TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézménye, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra benyújtott „Gyermekeinké a jövő” a Dalmandi Óvoda fejlesztése című projekt közvetett célja volt az épület bővítése és felújítása, az udvar fejlesztése, játékeszközök telepítése, a településkép javítása.
A támogatás összege – amely teljes mértékben vissza nem térítendő – 100 millió forint.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg európai uniós támogatás segítségével. A projekt megvalósítási helyszíne Dalmand, Felszabadulás utca 14., amely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület.

A fejlesztéssel az egészséges és természet- közeli nevelési feltételek megteremtését kívánjuk elérni hosszabb távon, a megvalósuló fejlesztés és az alkalmazott nevelési szempontok összhangjának biztosításával, az egyénre szabott nevelés, készség- és képességfejlesztés feltételeinek megteremtésével.

Konkrét cél volt a település megjelenésében központi szerepet betöltő Óvoda épületének felújítása és bővítése, településkép javítása, az Óvoda udvarának fejlesztése, játékeszközök telepítése, akadálymentes megközelíthetőség biztosítása, az Óvoda eszközállományának fejlesztése, a speciális képesség fejlesztését, speciális feladatok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzése. Fontos volt még mindezek mellett az energiahatékonyság növelése is, a projekt keretében homlokzati hőszigetelés, külső nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtés-, használati melegvíz-ellátás korszerűsítése készült.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.03.31.
Óvoda
További információ kérhető:
Dr. Stammné Juhász Luca polgármester
Elérhetőség telefonszám: 06-74-539-006
e-mail cím: dalmand7211@gmail.com