Közösségi rendezvény

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ BÉRTÁMOGATÁSA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TANYA- ÉS FALUGONDNOKI BUSZOK BESZERZÉSE 2021

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tamogatoi-tabla-jatszoter-Dalmand

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tamogatoi-tabla-jarda-Dalmand

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ORVOSI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE AZ ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN DALMANDON 2019Orvosi rendelo tamogatoi tabla

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

KÖZÖSSÉGI ÉLET FELLENDÍTÉSE DALMANDON 2019

Közösségi élet fellendítése dalmandon

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Összefoglaló

 Kedvezményezett: Dalmand Község Önkormányzata

Projekt címe: „Gyermekeinké a jövő” a Dalmandi Óvoda fejlesztése

Szerződött támogatási összeg: 104.678.846 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt átfogó célja:

  • A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő      megsegítése.
  • A ” Nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (eszköz- és felszerelési jegyzék)      szereplő, kötelező helységek kialakítása, felújítása és eszközbeszerzés a minőségi nevelés        feltételeinek megteremtése érdekében.
  • A település megjelenésében központi szerepet betöltő Óvoda épületének felújítása, településkép javítása.
  • Az Óvoda udvarának fejlesztése, játékeszközök telepítése.
  • Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.
  • Az Óvoda eszközállományának fejlesztése.
  • A gyerekek képesség fejlesztését, speciális feladatok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzése.
  • Energiahatékonyság növelése.

Megvalósításra kerülő tevékenységek:

A fejlesztés során bővítés, felújítás és játszóudvar fejlesztése valósul meg. Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.

Eszközbeszerzés:

A fejlesztés során óvodai eszközök, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére is sor kerül. Több felszerelés hiányzik, a meglévők elavultak. A 2014.07.31-i ellenőrzés során megállapították az udvari játékok teljes elavultságát, az udvari játékok az Európai Uniós szabályoknak jelenleg nem felelnek meg.

Energiahatékonyság:

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, támogatással megvalósuló beruházás jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadásokat. A beruházással a költségek éves szinten 70,9%-al csökkenthetőek

Munkahelymegtartást és /vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztés: Az óvodai szolgáltatás fenntartója Dalmand Község Önkormányzata. Az önkormányzat alkalmazásában áll az 1 fő óvónő és a 2 fő dajka. A projekt hozzájárul a 3 fő megtartásához.

Projekt tervezett vége: 2019.08.31.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012
Ovoda-tabla_104m

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Összefoglaló

A kedvezményezett neve: Dalmand Község Önkormányzata (7211 Dalmand, Hősök tere 5.)

A projekt címe: Egészségügyi szolgáltatásfejlesztés Dalmandon

A szerződött támogatás összege: 44 279 355 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 44 279 355 forint európai uniós támogatás segítségével teljes körű felújítás történt a dalmandi orvosi rendelő épületében. A projekt megvalósítási helyszíne Dalmand, Felszabadulás utca 40., amely 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. Közvetett cél volt, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű, a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat.

Az átalakítás során a belső közlekedési útvonalak és helyiség-kapcsolatok átszervezésével az épület teljes akadálymentesítése meg lett oldva. A felújítás során a belső nyílászárók, aljzat, burkolat, szaniterek cseréjére, belső villamoshálózat felújítására, központi fűtés korszerűsítésére, födém és homlokzat hőszigetelésre, tető héjalás cseréjére került sor. Egy közös új akadálymentes bejárat készült, melyet az előírásoknak megfelelő rámpa köt össze az akadálymentes parkolóval A bejáratok fölé előtető készült. A meglévő, elavult központi fűtési rendszer korszerű, energiahatékonyabb rendszerrel lett átszerelve. Az egész épület új villamoshálózatot kapott, új, korszerű világítótestek kerültek felszerelésre. A szükséges magas minőségű munkavégzéshez szükséges eszközcsere is a támogatási összegből valósult meg. A teljes épület külső homlokzati hőszigetelő-rendszert kapott ezzel az energiahatékonysági mutatói nagymértékben javultak. A felújítás nem kerülte el az orvosi szolgálati lakást sem.

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2018. szeptember 30.

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:

A fejlesztendő egészségügyi szolgáltató egy vegyes praxisban látja el a feladatokat Dalmand községben. Az épület korszerűtlen, elavult, energiahatékonysági mutatói igen rosszak voltak. Az épület megközelítése és a belső kialakítása nem a beruházást megelőzően nem volt akadálymentesített.

A 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben valamint a 49/2004 (V.21) ESzCsM rendeletben foglalt eszközökkel az egészségügyi szolgáltató rendelkezett, azonban az eszközök nagy százaléka már idős, elavult volt, az évek során elhasználódott. A bútorok többsége már 40-50 éves volt, nem feleltek meg a mai kor elvárásainak. Sok eszköz már nem hiteles, ezért szükségessé vált az új eszközök beszerzése.

A projekt hatásai, eredményei:

A felújítást követően mind az infrastrukturális, mind a rendelkezésre álló eszközök tekintetében hatalmas minőség javulás mutatkozik, amely által javulnak a munkakörülmények, valamint az ellátás színvonala is. Így mind az egészségügyi szolgáltatást ellátó, mind az igénybe vevők elégedettsége nő.

Jelen projekt eredményeként javul Dalmand község lakosságának az egészségügyi ellátása és életminősége, melyek szükségesek a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a gazdaság sikeres működéséhez. A meglévő alapszolgáltatás minőségi fejlesztése hozzájárul az „élhető település” cél eléréséhez, továbbá a lakosság elégedettsége megnő.

A projekt figyelembe vette a költséghatékonysági szempontokat, így a támogatással megvalósuló beruházás jelentősen csökkentette az önkormányzati kiadásokat. Az épület energetikai besorolása több szinttel jobb lett, eléri a „CC” korszerűt megközelítő” kategóriát.

  Udvar és parkolók kialakítása

A rendelőhöz akadálymentes parkoló készült kerítéssel, kapuval elzárt magánterületen.

A projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019

 

tájékoztató tábla

 

Képek: Dalmand orvosi rendelő fotódokumentáció

*****************************-

 

 leader logó  új Mo logó

A Dalmandi Sportklub sikeresen pályázott a Sportöltöző felújítására

Kedvezményezett neve: Dalmandi Sportklub

Pályázati felhívás neve, kódszáma: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás – Jogcímkód: 6. 352.01.01

Projekt címe: Sportöltöző felújítása Dalmandon

A szerződött támogatás összege: 9.999.998.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés célja egy kulturált, tiszta, jól karbantartott sportöltöző kialakítása Dalmandon: aljzat és nyílászáró csere, oldalfal burkolatok és tető héjazat csere. Festés, belső ajtók cseréje, ereszcsatorna csere, új épület villamossági rendszer kialakítása. Az épület körül járda építése.

A projekt befejezési dátuma: 2014. április 04.

kész öltöző

 

P1010895 P1010896 P1010944

 

 

 

 

leader logó

2014.évi falunapi meghívó Kocsola

 Kocsolai Falunap  2014. június 7.

A Kocsolai Falunap településünk hagyományos, évről-évre megrendezett eseménye, melyet mindig nagy lakossági érdeklődés kísér.

A „Kocsoláért” Közalapítvány Kocsola Község Önkormányzatával együtt rendezte meg ezt a rendezvényt, melyet a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott 8612673753 azonosítószámon nyilvántartott sikeres pályázatunkon nyert összeg felhasználásával valósítottunk meg.

Az esemény helyszínéül az Általános Iskola udvara (7212 Kocsola, Jókai u. 24.) szolgált.

A délelőtt folyamán a gyerekek az iskola és óvoda pedagógusai által szervezett játékos sport és ügyességi versenyeken vettek részt.

Trick Jánosné polgármester 17 órakor a kézilabda pályán felállított fedett színpadon megnyitotta a Falunapot.

A kulturális program során először a kocsolai óvodások, majd az általános iskolások mutatták be műsoraikat.

A dombóvári Nyugdíjas klub nótacsokrát követően a kocsolai Staudt Renáta kápráztatta el a hallgatóságot énektudásával.

A pári község cigány táncegyüttes fergeteges táncai magukkal ragadták a közönséget, sokan a színpad előtt perdültek táncra, együtt ropták a táncosokkal.

18,45 órától először Mátrai Zsuzsa, majd Zalatnay Sarolta műsora aratott zajos sikert, az idősebb korosztály sokszor együtt énekelte a dalokat az előadókkal.

A jó hangulatú műsor után a Koszorús-Récsei duó együttes szolgáltatta az utcabálhoz a zenét, mellyel a Falunap lezárult.

A programok a települési önkormányzat és a „Kocsoláért” Közalapítvány szervezésében valósultak meg, s közel a falu teljes lakossága ellátogatott a helyszínre.

DSCF4999 DSCF5005 DSCF5039    DSCF5068    DSCF5069

 

 

leader logó   új Mo logó

 

 

 

 

 

 

Komplex falufejlesztési program megvalósítása Kocsola községben

Kedvezményezett neve: “Kocsoláért” Közalapítvány

Pályázati felhívás neve, kódszáma: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás – Jogcímkód: 6. 352.01.01

Projekt címe: Komplex falufejlesztési program megvalósítása Kocsola községben

A szerződött támogatás összege: 3.865.723.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Cél a lakosság érdekeit szolgáló településfejlesztés, a helyi közösség életkörülményeinek javítása komplex falufejlesztési program által (a központi funkciót betöltő épület és környezetének felújítása, park és sétányfejlesztés).

A fejlesztés 3 helyszínén új növényzet (főként őshonos fajok), új utcabútorok és térburkolatok kerültek kialakításra:

Játszótér parkfejlesztése (hrsz: 186/3)

Őshonos növények kerültek telepítésre, a terület védelmét nyírható sövény biztosítja. 1 db piknik asztal és 1 db szeméttároló edény került kihelyezésre.

Temető parkfejlesztés, emlékmű talapzat felújítás (hrsz: 196/1)

A meglévő növényállomány kiegészítésre került őshonos fafajokkal és cserjékkel. Az emlékmű talapzata térburkoló kőből megújult. A terület északi oldalán cserjesövényt ültettek.  7 db szemétgyűjtő és 4 db virágláda került kihelyezésre.

Hivatal előtti park parkosítása (hrsz:792/3)

A Hivatal előtti park bal oldala jelzősövényt kapott piroslevelű borbolyából. 3 db szeméttároló, 2 db támlás fa-pad és 2 db köztéri virágláda került kihelyezésre. Az autó behajtó új burkolatot kapott, mellette talajtakaró örökzöldeket telepítettek.

A projekt befejezési dátuma: 2013. szeptember 20.

DSCF1873  DSCF1877 DSCF1878

 

 

2020

Dalmand Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve: Dalmand Község Önkormányzata
A projekt címe: Dalmand Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
A szerződött támogatás összege: 6.999.988.- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

Dalmand Község Önkormányzata, mint a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata nyújtotta be a pályázatot az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez. Csatlakozó önkormányzatok: Dalmand, Kocsola, Csikóstőttős.

Eszközbeszerzés:
A projekt keretében az eszközbeszerzés megtörtént, az eszközöket üzembe helyezték. Az ASP Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges beszerzett, üzembe helyezett eszközök:
9 db Munkaállomás MS Windows,
9 db Monitor alapkonfiguráció,
9 db CyberJack RFID Standard kártyaolvasó.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Módosított/új szabályzatok, rendeletek:
Informatikai Biztonsági Szabályzat – az ASP működési rendjéhez igazítva
Iratkezelési Szabályzat – az ASP működési rendjéhez igazítva

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
A feladat külső szolgáltató igénybevételével megtörtént. Az adatmigráció a következő rendszerek esetében valósult meg:
EPER
E-KATA
E-IKTAT.

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
Az ügyfelek által igénybe vehető ügytípus az iparűzési adó-bevallás.

Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon
12 fő vett részt.

Tesztelés, élesítés
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kellett a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat. E feladatban 12 fő vett részt, akik oktatásban részesültek.

Tájékoztatási kötelezettség
A KTK 2020 Útmutatóban foglaltakkal összhangban Kedvezményezett eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének:
– települési honlapokon tájékoztatás,
– “C” típusú tájékoztatási tábla kihelyezése,
– kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése folyamatos.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06.30.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00289

Dalmand C tábla