Dalmand Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 2017.

 

Közbeszerzési terv Dalmand 2017.

 

AKTUÁLIS ELJÁRÁSOK:

Orvosi rendelő komplex akadálymentesítése, bővítéssel

a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019 kódszámú

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében

51/ 2017. (IX.13.) határozat:

az orvosi rendelő fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindításáról

  1. Dalmand Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott az orvosi rendelő felújítására irányuló „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése Dalmandon” elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról.
  1. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem
Fodorné Gyulasi Ágnes pénzügyi
Sebrek Csaba közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
dr. Foki Csilla jogi
Reichert Gyula közbeszerzési

Határidő:     2018. január 31.

Felelős:         polgármester

 

Ajánlattételi felhívás:  ajanlatteteli_felhivas

Hiteles közbeszerzési dokumentumok – doku_hiteles

Szerkeszthető közbeszerzési dokumentumok – doku_szerkesztheto

Műszaki dokumentáció – musz_doku

Letöltés visszaigazolása – visszaig_doku

Borítékbontási jegyzőkönyv – bont_jkv

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – aj_tevok

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról –Dalmandi orvosi rendelő közbeszerzés összegzés a döntésről

 

Vállalkozási szerződés _ szerz_ermibau_alairt