Kocsola Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

Kocsola Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzata

 

Aktuális eljárások:

Közösségi Ház felújítása a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”

elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott

„Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója Kocsola községben”

pályázathoz kapcsolódó, 1775051754 azonosító számú projekt keretében:

85/2017. (XII.4.) határozat:

a Közösségi Ház fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindításáról

  1. Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testülete megindítja a Közösségi Ház felújítása a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója Kocsola községben” pályázathoz kapcsolódó, 1775051754 azonosító számú projekt keretében elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást.
  2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem
dr. Foki Csilla jogi
Sebrek Csaba közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
Fodorné Gyulasi Ágnes pénzügyi
Reichert Gyula közbeszerzési

Határidő:     2017. december 31. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére

Felelős:           polgármester

 

Ajánlattételi felhívás – ajanlatteteli_felhivas

Hiteles közbeszerzési dokumentumok – doku_hiteles

Szerkeszthető közbeszerzési dokumentumok – doku_szerkesztheto

Műszaki dokumentáció – musz_doku

Letöltés visszaigazolása – visszaig_doku

 

Ajánlattételi felhívás visszavonása

AF_visszavon