A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/438-1/2016 jelű levelében felhívta Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testületét a 8/2002. (X. 21.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban a törvényesség helyreállítására.

Jelen HÉSZ módosítási javaslat ennek a felhívásnak tesz eleget.

A HÉSZ módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) d) pontja alapján állami főépítészi eljárás szerint egyeztethető.

 A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 9/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelete alapján Kocsola község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

  1. a) Kocsola község lakossága és Kocsolán ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,
  2. b) Kocsola község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. c) Kocsola községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Kérjük, szíveskedjenek a HÉSZ módosítással összefüggő véleményükről a mellékelt partnerségi adatlap kitöltésével és megküldésével Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testületét értesíteni 2017. szeptember hó 8. napjáig.

PARTNERI ADATLAP

Kocsola HÉSZ záró véleményeztetési dokumentáció