Közlemény a Központi háziorvosi ügyelet elköltözéséről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2018. augusztus 8-tól

a háziorvosi ügyelet Dombóváron a kórház helyett a

Szent István tér 1.

alatt érhető el.

A háziorvosi ügyeletnek a Dombóvári Rendőrkapitányság mellett található régi városháza ad helyet, ahol – az ügyelettől függetlenül – a Dombóvári Járási Hivatal, illetve a Kormányablak (okmányiroda) is működik. Az ügyelet bejárata a lépcsős főbejárathoz képest hátul, a szomszédos lakótömb felőli oldalon helyezkedik el.

 Az ügyeleti ellátásról továbbra is az Emergency Service Kft. gondoskodik a dombóvári, illetve a városkörnyéki önkormányzatok megbízásából.

Az ügyelet telefonszáma – 74/461-198 – változatlan, mely ügyeleti időben hívható.

Az ügyeleti idő a következő: munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, pihenő- és ünnepnapokon 8.00 órától az első munkanap reggel 8.00 óráig.

Külön gyermekorvosi ügyelet csak hétvégén és ünnepnap működik 8.00 órától 16.00 óráig a dombóvári kórházban – a Csecsemő és gyermekosztályon –, egyébként pedig a gyermekek ügyeleti ellátása is a Szent István tér 1. alatt működő háziorvosi ügyeleten történik.

Az ügyeleti ellátást biztosító önkormányzatok

Önkormányzati tájékoztató 2018. augusztus

Tisztelt Lakosság!

A mai modern világunkban, amikor már minden elektronikusan működik, szabadon szárnyalhatnak a negatív és pozitív gondolatok. Nincs ezzel semmi baj, de azért szeretnénk írásban egy kis tájékoztatást adni az Önkormányzati munkánkról.

Önkormányzatunk a 2016. évben beadott pályázatai közül az orvosi rendelő és lakás akadálymentes felújítására 44 millió forintot, óvoda felújítására 100 millió forintot nyert.

Mivel európai uniós pályázatokról van szó, azok kivitelezési és elszámolási feladatai komoly szakértelmet és odafigyelést igényelnek, minden abban közreműködő (tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, közbeszerző, önkormányzat) részéről. A pályázat beadásától a kiviteli munkálatok megkezdéséig eltelt két év, mely során az építőanyag árak és a munkabérek is egy 30 %-os emelkedést hoztak az eredeti költségvetési adatokkal szemben. Sajnos, rajtunk kívül álló okok miatt, az előre nem látható és a pályázatban el nem számolható költségek megjelenése következtében az önkormányzatnak saját erőt is biztosítania kell az orvosi rendelő és lakás felújítási munkálataihoz, ezért a költségek is megváltoztak az alábbiak szerint:

A rendelő felújításához 44.279.355 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült településünk, melyből 31.208.970 Ft az építészeti kivitelezési munkálatokra használható fel.

A már említett, előre nem látható, az eredeti költségvetésben nem elszámolható problémák jöttek elő, ezek pótmunkaként jelentkeztek, így szükségessé vált a vállalkozási szerződés módosítása, melyet a Magyar Államkincstár felé jelezni kellett.  Eszerint a teljes felújítás költsége 47.956.589 Ft-ra változott, melyből az építészeti költség 37.761.094 Ft.  Az önkormányzatnak 6.552.124 Ft saját önerőt hozzá kell tenni a projekt teljes megvalósításához.  Levélben megkerestük a Dalmand Zrt.-t, hogy járuljanak hozzá a rendelő felújításához, segítsenek az önerő megfizetésében, ennek eredményeképpen 2.500.000 Ft támogatást nyújtottak. Ezzel az összeggel a saját erőnk jelentősen csökkent.

A felújítási munkálatok hamarosan befejeződnek, augusztus hónapban az új, korszerű, felújított orvosi rendelő a lakosság rendelkezésére fog állni. Az átadásáról értesíteni fogjuk a lakosságot.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az óvoda felújítására beadott szintén 2016.évi pályázatban 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott be az önkormányzat, ebből 100 millió forintot kaptunk. Ennek a projektnek még az előkészítő munkálatai zajlanak (kiviteli tervdokumentációk, szakági anyagok, közbeszerzés, kivitelező kiválasztása) várhatóan talán az ősz folyamán elkezdődhet a felújítás.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pályázatot nyújtottunk be a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetséghez Faluszépítés LEADER módra, és Helyi Értékeket képviselő rendezvények megvalósítására is. A szóbeli ígérvény szerint faluszépítésre minden település 4 millió, míg rendezvényre 250 e Ft-ot használhat fel.

Önkormányzatunk urnafal készítésére, a Hősi Emlékmű környékének térkövezésére és a tervezett augusztusi nyári rendezvényre nyújtott be pályázatot. A pályázatokat még nem bírálták el, ezért lehetséges, hogy csak a tavasz folyamán lesz lehetőségünk a pályázati célok megvalósítására.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dalmandi bekötőút felújítása

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a dalmandi bekötőúton a Közútkezelő  felújítást végzett, mint ezt már sokan tapasztalták. Az emberek egy része örömmel fogadta, néhány személy kritikával illette, pedig értékelni kellene a pozitív változást.

A félreértések elkerülése miatt az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

A bekötőúton történő munkálatok megkezdése előtti napokban, szóban kaptunk tájékoztatást a tervezett útfelújításról. Az Önkormányzat hosszú évek óta kéri a bekötő út és a belterületi főút felújítását.
A Magyar Közút NZRT mint az út üzemeltetője, 2018. évi tervében szerepeltette a Dalmandi bekötőút 0+030- 0+710 km szelvények közötti szakaszának felújítását.
Az út ezen szakasza rendkívül egyenetlen, többször kátyúzott burkolatú volt, azért jelölte ki a mérnökség ezt a szakaszt felújításra.
A felújításra fordítható keretek függvényében, a következő években tervezik a bekötő út további szakaszainak és a Dalmandot átszelő főút aszfaltburkolattal való ellátását.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Figyelem felhívás

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét a rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakuló helyzetekre, melyre sok esetben nehéz felkészülni, de a meteorológiai szolgálat jelzéseit figyelve, 11-15 óra között védekezzünk az erős napsugárzástól, fogyasszunk sok-sok vizet vagy ásványvizet, ha lehet maradjunk a lakásban, gyakrabban zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízben.

A szélsőséges időjárás miatt gyorsan nő és terjed a sok ember életét megkeserítő parlagfű.

Rendszeres fűnyírással elkerülhető a növény terjedése, ezzel embertársainkon segítünk.

A nagy meleg miatt hőségriadót rendeltek el, a tűzgyújtás szigorúan TILOS!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sajnos Önkormányzatunk nem gondolta meg kellő alapossággal a növényi komposztáló kialakításának helyét, illetve a növényi hulladék mennyiségét abban az időben. Most már látjuk, hogy a jelenlegi hely (temetőnél) nem megfelelő, valahol másutt kell kialakítanunk növényi komposztálót. Erre keressük a helyet, esetleg szívesen fogadjuk az önök javaslatait is.

Önkormányzatunk TOI-TOI WC-t bérel tavasztól-őszig a közfoglalkoztatásban dolgozók napközbeni szükségleteinek elvégzésére, illetve az ebédlő bérbeadása esetén az ott tartózkodók részére.

A közfoglalkoztatásban 17 fő a mezőgazdasági start programban, 9 fő pedig a köztisztaságban dolgozik. Jelenleg 6 magántulajdonban lévő kertet művelünk, ahol babot, burgonyát, fokhagymát és vöröshagymát termelünk. Van egy epres kertünk és egy fóliasátrunk is. A megtermelt friss gyümölcsöt és zöldséget az iskolás és óvodás gyermekeink étkeztetéséhez használjuk fel. A közfoglalkozatásnak köszönhetően sikerült olyan eszköz-, és gépparkot beszerezni, mely óriási segítséget nyújt a kertek művelésében és a nagy zöldövezeti terület rendszeres karbantartásában. Jó is, meg nem is az a tendencia, miszerint a közfoglalkoztatásban dolgozók száma csökken, hiszen sokaknak sikerült elhelyezkedni, az önkormányzatnál viszont lassan nem lesz munkaerő a feladatok elvégzésére.

Folytatni kívánjuk a térfigyelő kamerák kiépítését, a középületeken, a parkoknál és végül a temetőnél.

Rendelkezésünkre áll asztalok és padok kialakításához szükséges faanyag, melyet a közterületeken szeretnénk elhelyezni, többek között a Coop bolt parkoló, kocsma és az ifjúsági park területén.

Sikerült hozzájutnunk a Közút közreműködésével mart aszfalt anyaghoz, melyet az útkátyúk javítására használnánk fel belterületen és külterületen egyaránt.

Önkormányzatunk a 2016-os évben részese volt az ivóvízminőség javító program keretében indult projektnek. Dalmand elsősorban  a közigazgatási területéhez tartozó Alsóleperd település ivóvízellátásnak javítása érdekében vett részt ebben a beruházásban. Sajnos a munkálatok során több probléma is jelentkezett többek között a glóbusz elfagyása, a szarvasdi nyomásfokozó aknában történő elektronikus meghibásodás, mely a mai napig előforduló vízhiányt okozza a településen.  Sem a rendszer kivitelezője, sem a jelenlegi üzemeltetője nem vállalja a felelősséget és nem vállalja a keletkezett hiba elhárítását, az érintett önkormányzatoktól (Dombóvár, Döbrököz, Dalmand) várják a probléma megoldását. Folyamatosan történnek tárgyalások, de érdemi előrelépés egyelőre még nem történt. Egyértelmű, hogy nem az önkormányzatok hibájából történt a rendszer meghibásodása, ezért keressük a felelősöket. Az biztos, hogy így nem maradhat, a szarvasdi szabályozót  helyre kell állítani, a folyamatos és biztonságos ivóvíz szolgáltatás érdekében.

Érzékenyen érinti az önkormányzat dolgozóit a gyakran kellő ismeret nélkül megfogalmazott negatív vélemények, ezért kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett bátran forduljanak kérdéseikkel, felvetéseikkel az Önkormányzathoz. Előre is köszönjük!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Magánszemélyek számára már több, mint két éve ingyenes a kéményseprési díj. Aki igény bejelentéssel kíván élni az ügyfélfogadási időben, naponta 8-14 óra között a 06/70-658-1425 telefonszámon teheti meg.

Fontos tudni!

A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni.

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

Dalmand Község Önkormányzat közbeszerzései

Dalmand Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 2017.

 

Közbeszerzési terv Dalmand 2017.

 

AKTUÁLIS ELJÁRÁSOK:

Orvosi rendelő komplex akadálymentesítése, bővítéssel

a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019 kódszámú

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében

51/ 2017. (IX.13.) határozat:

az orvosi rendelő fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindításáról

  1. Dalmand Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott az orvosi rendelő felújítására irányuló „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése Dalmandon” elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról.
  1. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem
Fodorné Gyulasi Ágnes pénzügyi
Sebrek Csaba közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
dr. Foki Csilla jogi
Reichert Gyula közbeszerzési

Határidő:     2018. január 31.

Felelős:         polgármester

 

Ajánlattételi felhívás:  ajanlatteteli_felhivas

Hiteles közbeszerzési dokumentumok – doku_hiteles

Szerkeszthető közbeszerzési dokumentumok – doku_szerkesztheto

Műszaki dokumentáció – musz_doku

Letöltés visszaigazolása – visszaig_doku

Borítékbontási jegyzőkönyv – bont_jkv

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – aj_tevok

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról –Dalmandi orvosi rendelő közbeszerzés összegzés a döntésről

 

Vállalkozási szerződés _ szerz_ermibau_alairt

Kocsola Község Önkormányzat közbeszerzései

Kocsola Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

Kocsola Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzata

 

Aktuális eljárások:

Közösségi Ház felújítása a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”

elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott

„Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója Kocsola községben”

pályázathoz kapcsolódó, 1775051754 azonosító számú projekt keretében:

85/2017. (XII.4.) határozat:

a Közösségi Ház fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindításáról

  1. Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testülete megindítja a Közösségi Ház felújítása a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója Kocsola községben” pályázathoz kapcsolódó, 1775051754 azonosító számú projekt keretében elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást.
  2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem
dr. Foki Csilla jogi
Sebrek Csaba közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
Fodorné Gyulasi Ágnes pénzügyi
Reichert Gyula közbeszerzési

Határidő:     2017. december 31. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére

Felelős:           polgármester

 

Ajánlattételi felhívás – ajanlatteteli_felhivas

Hiteles közbeszerzési dokumentumok – doku_hiteles

Szerkeszthető közbeszerzési dokumentumok – doku_szerkesztheto

Műszaki dokumentáció – musz_doku

Letöltés visszaigazolása – visszaig_doku

 

Ajánlattételi felhívás visszavonása

AF_visszavon

Aláírásra került az „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése Dalmandon” pályázat támogatási szerződése

Kedvezményezett neve: Dalmand Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése Dalmandon

Szerződött támogatás összege: 44.279.355 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. július 31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019

Projekt jelenlegi állapota:

Dalmand Község Önkormányzatának hivatalos képviselője, Bondorné Nagy Ibolya Polgármester Asszony aláírta a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019 „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése Dalmandon” című pályázat Támogatási Szerződését. Ezt követően az orvosi rendelő felújítási munkáihoz kapcsolódó előkészítési munkálatok folytatódtak. Elkészültek a kiviteli tervek, előkészítés alatt van a közbeszerzés.

Dalmand-rendelo-palyazat-lo