Tájékoztatás díjmentességről. A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az Állami Autópálya Kezelő Zrt. lehetőséget biztosít díjmentes viszonylati jegy váltására. Díjmentes viszonylati jegy igénylésére a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kerülhet sor, kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan. Az ügyintézés folyamata: 1. A 243/2013. (VI.30) Korm. rendelet 1.§ szakaszában megjelölt mezőgazdasági termelő hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet nyújt be a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez. 2. A jegyző elbírálja a kérelmet, melynek eredményeként a. amennyiben a benyújtott kérelem érdemben nem kell vizsgálnia, akkor megszünteti az eljárást, b. amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges adatok, igazolások nem kerülnek benyújtásra, hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, – ha az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlást, megyszűnik az eljárást, – hiánypótlás teljesítése esetén folytatódik az eljárás c. amennyiben a kérelem elbírálására nem illetékes, akkor átteszi az illetékes jegyzőnek, d. amennyiben a jogszabályban előírt feltételek nem állnak fenn kérelmet elutasító határozatot hoz, e. a kérelem pozitív elbírálása esetén hatósági bizonyítványt állít ki 2 eredeti példányban a kérelmező számára. 3. A hatósági bizonyítványban rögzített jogosult az egyetemes útdíjszolgáltató (Állami Autópálya Kezelő Zrt.) valamely ügyfélszolgálati irodájában személyesen megjelenik és átadja a hatósági bizonyítvány egyik eredeti példányát, valamint az erre a célra kialakított iratminta alapján kitöltött díjmentes viszonylati jegy kiállítása iránti kérelmet az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársának, abból a célból, hogy a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerben a hatósági bizonyítványban foglalt feltételek szerint díjmentes viszonylati jegy kerüljön részére kiállításra. 4. Az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársa az átvett hatósági bizonyítvány, illetve a kérelem alapján 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít ki a jogosult számára a hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján, az ott meghatározott díjköteles elemi útszakaszokra és érvényességi időre, amelyből az egyik példány a jogosultat, a másik példány az egyetemes útdíjszolgáltatót illeti. 5. Az egyetemes útdíjszolgáltató gondoskodik a díjmentes viszonylati jegyek, illetve hatósági bizonyítványok nyilvántartásáról. Kérelem és részletes tájékoztató térképek a Dokumentumok mappában érhetőek el. További részletek: www.hu-go.hu