- - bejegyzései

Kocsola község Helyi Építési Szabályzatának módosítása

A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/438-1/2016 jelű levelében felhívta Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testületét a 8/2002. (X. 21.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban a törvényesség helyreállítására.

Jelen HÉSZ módosítási javaslat ennek a felhívásnak tesz eleget.

A HÉSZ módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) d) pontja alapján állami főépítészi eljárás szerint egyeztethető.

 A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 9/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelete alapján Kocsola község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

 1. a) Kocsola község lakossága és Kocsolán ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,
 2. b) Kocsola község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
 3. c) Kocsola községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Kérjük, szíveskedjenek a HÉSZ módosítással összefüggő véleményükről a mellékelt partnerségi adatlap kitöltésével és megküldésével Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testületét értesíteni 2017. szeptember hó 8. napjáig.

PARTNERI ADATLAP

Kocsola HÉSZ záró véleményeztetési dokumentáció

Dalmand község Helyi Építési Szabályzatának módosítása

A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/442-1/2016 jelű levelében felhívta Dalmand Község Önkormányzat Képviselő-testületét a 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban a törvényesség helyreállítására.

Jelen HÉSZ módosítási javaslat ennek a felhívásnak tesz eleget.

A HÉSZ módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) d) pontja alapján állami főépítészi eljárás szerint egyeztethető.

A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 9/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelete alapján Dalmand község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

 1. a) Dalmand község lakossága és Dalmandon ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,
 2. b) Dalmand község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
 3. c) Dalmand községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 

Kérjük, szíveskedjenek a HÉSZ módosítással összefüggő véleményükről a mellékelt partnerségi adatlap kitöltésével és megküldésével Dalmand Község Önkormányzat Képviselő-testületét értesíteni 2017. szeptember hó 8. napjáig.PARTNERI ADATLAPDalmand HÉSZ záró véleményeztetési dokumentáció

Óvoda felújítása TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012

ÖsszefoglalóTámogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012

Kedvezményezett:  Dalmand Község Önkormányzata

Projekt átfogó célja:

 • A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő             megsegítése.
 • A ” Nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (eszköz- és felszerelési jegyzék)             szereplő, kötelező helységek kialakítása, felújítása és eszközbeszerzés a minőségi nevelés      feltételeinek megteremtése érdekében.
 • A település megjelenésében központi szerepet betöltő Óvoda épületének felújítása, településkép javítása.
 • Az Óvoda udvarának fejlesztése, játékeszközök telepítése.
 • Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.
 • Az Óvoda eszközállományának fejlesztése.
 • A gyerekek képesség fejlesztését, speciális feladatok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzése.
 • Energiahatékonyság növelése.

 

Megvalósításra kerülő tevékenységek:

A fejlesztés során bővítés, felújítás és játszóudvar fejlesztése valósul meg. Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.

 

Eszközbeszerzés:

A fejlesztés során óvodai eszközök, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére is sor kerül. Több felszerelés hiányzik, a meglévők elavultak. A 2014.07.31-i ellenőrzés során megállapították az udvari játékok teljes elavultságát, az udvari játékok az Európai Uniós szabályoknak jelenleg nem felelnek meg.

 

Energiahatékonyság:

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, támogatással megvalósuló beruházás jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadásokat. A beruházással a költségek éves szinten 70,9%-al csökkenthetőek

Munkahelymegtartást és /vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztés: Az óvodai szolgáltatás fenntartója Dalmand Község Önkormányzata. Az önkormányzat alkalmazásában áll az 1 fő óvónő és a 2 fő dajka. A projekt hozzájárul a 3 fő megtartásához.

 

Projekt kezdete: 2017.08.01.

Projekt tervezett vége: 2018.10.31.

Támogatás összege: 100.000.000 Ft.

 

Orvosi rendelő felújítása

A TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztés Dalmandon”  elnevezésű pályázat keretében Dalmand Község Önkormányzat 44.279.355.- Ft támogatásban részesült. A felújítás 2017. július 1. és 2018. július 31. között valósul meg.

01 02 03

DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

szechenyi-2020-program-palyazatok-2016-777x437

 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15 – én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA , mint Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be.

A Projekt címe: „DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00289 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálták és az önkormányzatot 6 999 988 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítették.

A Támogatás intenzitása: 100 %.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

 A Projekt tartalmának bemutatása: 

Dalmand, Csikóstőttős és Kocsola Községek Önkormányzatai csatlakoznak az önkormányzati

ASP rendszerhez (rendszercsatlakozás). A projekt keretében eszközbeszerzés történik az ASP Kormányrendelet 2. mellékletében megfogalmazott feltételeknek megfelelően.

Az önkormányzati ASP rendszer hét szakrendszere bevezetésre kerülnek, melyekhez kapcsolódóan elkészül a kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítása, valamint módosulnak az önkormányzati adórendeletek.

A menedzsment és a tájékoztatási kötelezettség feladatai folyamatosak. 12 fő részt vesz az oktatásokon, illetve részt vesz az ASP rendszer tesztelésén és az élesítésben.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ

retro_magyar_buli

M E G H Í V Ó

 Szeretettel várunk mindenkit

2016. augusztus 27-én (szombaton) 16 órai kezdéssel NYÁRBÚCSÚZTATÓ programunkra  

a sportpályán.

 A gyermekeket ingyenes légvár várja. Büfé, bográcsos, pogácsa, szabadtéri bál a kézi pályán és este csillaghullás.

    Főzőversenyt hirdetünk, melyre várjuk a vállalkozó szellemű, főzni tudó és akaró csapatok jelentkezését. A főzéshez az önkormányzat csapatonként 3 kg húst biztosít, melyből mindenki a saját tudása és íz világa szerint készíthet finom bográcsost, melyet egy szakértő zsűri fog elbírálni.

 A főzőversenyre  Rusznyák Anita kulturális felelősnél  lehet jelentkezni  augusztus 19-ig személyesen a hivatal könyvtárában, vagy a 20/392-8342-es telefonszámon.

 Várunk  mindenkit abban a reményben, hogy jó időnk lesz, és kellemesen töltjük el együtt ezt a napot.

Jöjjön el, s élvezze, hogy falunk apraja-nagyjával kulturáltan szórakozhat, bulihat!